ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟต์โดยสาร และทาสีอาคารภายในและภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟต์โดยสาร และทาสีอาคารภายในและภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ