ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “เจียระไนเพชร ครั้งที่ ๖”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “เจียระไนเพชร ครั้งที่ ๖”
  เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายทัศน์พงษ์  เหล่ารักษ์วงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เจียระไนเพชร ครั้งที่ ๖” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายนทดล กิติกัมรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี นางปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดณ ศูนย์ฝึกอาชีพศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งโครงการกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๔ และ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพต่าง ๆ ให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่สนใจ เช่น การทำปาท่องโก๋ ขนมคุ้กกี้ ขนมทองม้วน เครื่องดื่มกาแฟ การซ่อมรถจักรยานยนต์ การเพาะไส้เดือน การล้างเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น  


เอกสารแนบ