ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ
  <p style="\\&quot;text-align:" justify;\\"="">                 เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบเงินสวัสดิการให้แก่นางสาวสุกัญญา แก้วมาก เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ศาลจังหวัดไชยา พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสวัสดิการให้แก่มารดาของนางสาวนิจวรรณ หิรัญพฤก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการรักษาอาการป่วย ณ ห้องโถงชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ