ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗  เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
  <p style="\\&quot;text-align:" justify;\\"="">           เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสมคิด แก้วเก่า ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีและข้าราชการ เข้าเยี่ยมคารวะนายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม


เอกสารแนบ